fredag 7 augusti 2009

Tålamodet tryter

Näe, ännu ingen röd Alfa i sikte. I stället den morbida annonsen: När är din dödsdag. Nyfiken? Gör vårt test! Baserat på de senaste rönen.

Vilka rön? Att jag har en elak liten tumör som håller på och förtär mig inifrån? Att mitt hjärta håller på att tappa takten? Att en stor långtradare i full fart är på väg åt mitt håll?

Fortsätter den där annonsgeneratorn sitt värv på detta usla vis kommer jag att strypa den. Och då vet åtminstone När är din dödsdag? när det är dags.